Logo for Finserve Global Security Fund

Finserve Global Security Fund Investor Relations Material

Latest events

Logo for Finserve Global Security Fund

Placerapodden

Finserve Global Security Fund
Logo for Finserve Global Security Fund

Placerapodden

16 Nov, 2022
Logo for Finserve Global Security Fund

Live Stream Q2 2021

15 Jun, 2021
Access the full event backlog
Slides, Transcripts, and Reports from 9,000+ public companies
Segment Data
Access more data
Portfolio by
Holdings
Northrop Grumman Corp
Lockheed Martin Corp
Palo Alto Networks Inc
Raytheon Technologies Corp
Other
Expenses by
Financials
Global Security Fund är en global aktiefond och är världens första aktivt förvaltade fond som kombinerar investeringar i försvar och säkerhet. En investering i Global Security Fund ger exponering mot bolag med hög grad av innovation och teknikutveckling. Sektorerna har haft exceptionellt god avkastning i mer än 20 år, och har dessutom varit mindre utsatta för konjunkturcykler än den bredare aktiemarknaden. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i världen och den extrema tekniska utvecklingen är vår bedömning att bolag inom försvar och säkerhet har en ljus framtid kommande decennier, även i en sämre global konjunktur. Global Security Fund bör därmed ses som en byggsten i en bredare portfölj, som kan bidra till att sänka risken och öka avkastningen i investerares portföljer.